آزمون مجدد به سوی فهم قرآن ویژه کارکنان دولت(به غیر از آموزش و پرورش)

اگر در آزمون 19 آبان نمره قبولی 60 از 100 کسب نکرده اید و یا در آزمون شرکت ننموده اید می توانید در آزمون مجدد شرکت نمایید
مدت زمان آزمون 15 دقیقه و تعداد سوالات 20 سوال تستی می باشد
در صورت قطع شدن اینترنت شما در حین آزمون پاسخ های شما ثبت نخواهد شد